FANDOM


Nyelv: English  • Magyar
.
I. Tondbert etrandi király
King Tondbert
Alapvető információk
Neme Male
Faja Ember
Születése EAU 118 Naurnaara, 21
Kora 77 éves Artograchi években 80 éves földi években (halálakor)
Halála EAU 194 Edhealasse, 10
Vallása Titanius Religion 2 Titanizmus
Uralkodási ideje 146-182 EAU
Házastársa Kynethrytha királynő
Elődje I. Swidhelm az Öreg
Utódja I. Aiden I a Kereskedő

I. Tondbert a Vallásos (Középetrandi: Tondbert; IPA: [tɔndbəɹt]) Etrand királya volt 146 és 182 között. Bár nem ő volt a Tondbertid dinasztia első királya, mégis róla nevezték el a dinasztiát. Ő volt Etrand egyetlen királya, aki még életében lemondott a trónról, visszavonulva egy kolostorba.

Korai élete Edit

Tondbert EAU 118 Naurnaara, 21-én született, Swidhelm legidősebb fiaként.

Keveset tudunk trónralépése előtti éléről: már trónralépése előtt megházasodott, felesége Kynethrytha Dynn volt. Tondbert ereklyegyűjtő volt, régi idők emlékeit visszaidéző műtárgyak megszállott gyűjtője - szenvedélye az Ősi Gyíkember Birodalom volt.

Hatalomrajutása Edit

Kevesebb mint egy teljes év uralkodás közben, EAU 146 Anarkalina, 25-én Swidhelm király hirtelen meghalt. Mivel Swidhelm nem rokonság alapján örökölte a trónt, hanem a nemesség választotta meg szavazattal a megüresedett trón elfoglalására - ámbár felesége Sighard király unokahúga volt -, ezért kérdéses volt, hogy fia Tondbert vajon követni fogja-e apját a trónon. A nemesség egy része felhozta azt az ötletet, hogy Etrand legyen választásos-alapú monarchia, de a többség inkább az örökléses-alapú monarchiára, a primogenitúrára hajlott.

Swidhelm temetése után a nemesség nagy része Tondbert trónralépését támogatta, így nem sokkal a temetés után Tondbertet Etrand királyává koronázták. Etrand primogenitúra maradt, hol a tipikus esetben a király legidősebb fia örökli a trónt.

Uralkodása Edit

Tondbert megkoronázása után nehéz évekkel kellett szembenéznie - az apját uralmát megelőző 74 évet a Hengistid dinasztia egymás kiírtásával töltötte el, míg maga Swidhelm azt a kevesebb mint egy teljes évet az ország egybentartásával és egy esetleges polgárháború megakadályozásával hajtotta el. Tondbert egy az összeomlás szélén álló kormányt örökölt, és egy dekadens királyi udvart, ahol szinte minden udvarnok egymás ellen ármánykodott. Tondbert feladata volt, hogy mindebben a káoszban rendet tegyen.

A másfél-százados királyság törvénykezése inkonzisztens volt - bár I. Corlagon király uralkodása alatt az ország névlegesen átvette a nemeself jogot, valójában az udvarok nagyrésze még mindig a királyság megalapítása előtti törvények alapján ítélkezett - így maradt érvényben például az archaikus vérpénz törvénye is, miszerint gyilkosságok esetén a halott családjának meg kell szabnia egy pénzösszeget, melyet a gyilkosnak vagy családjának ki kell fizetnie (hivatalosan illegálissá tették a praxist Corlagon uralkodása alatt és bevezették a halálbüntetést a gyilkosságra - gyakorlatban viszont Tondbertid élt a törvény). Hogy konzisztens bíráskodást hozzon el országába, Tondbert a királyi kincstár megcsonkításával finanszírozta törvénykönyvek másolását, hogy minden udvarhoz jusson egy törvénykönyv, melyekből idézni tudják azokat a törvényeket, melyek alapján ítélkezniük kell.

Nem több mint egy évvel a király trónralépése után azok a nemesek, kik a választásos monarchia mellett érveltek, fellázadtak a király ellen, ki brutálisan leverte őket - az összes lázadó nemest kivégezték, gyermekeiket megfosztotta örökségüktől, és kötelezte őket szerzetesrendekhez való csatlakozáshoz.

Tondbert egy ismert tette a Dél-Etrandi betelepülés támogatása volt. Saját maga indította el a tárgyalásokat a gyíkember törzsekkel, hogy etrandi földművelők földet vásárolhassanak a törzsektől. Ezzel megindította a békés betelepítést, szemben a korábbi századokat karakterizáló erőszakos terjeszkedéssel.

A király vallásosságáról volt híres - Titaniusi egyház nagy támogatójaként több máig is fennálló templomot, kolostort és egyházi iskolát építetett, valamint a Grandfolki Fény Katedrálisa is az ő uralkodása alatt épült. A hithű egyháztámogató munkájáért hálás Titanius főpapja több ajándékot is küldött a királynak, köztük nem kevés olyan ereklyét, mely még az Ősi Gyíkember Birodalom korából származott.

169-ben egy nagy parasztfelkelés tört ki Etrandban, mely hatalmas fenyegetést jelentett az egész politikai rendszerre. Bár a királynak sikerült levernie, mindez nagy emberáldozatok árán sikerült csak.

Tondbert EAU 182 Faneluin, 4-én lemondott a trónról és egy monostorba vonult vissza. Örököse I. Aiden volt.

Lemondása után Edit

Tondbert EAU 194 Edhealasse, 10-én halt meg..

Lásd még Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.